• Հայ
  • Рус
  • Eng

Ձեռնարկում ներկայացված են օրթոդոնտիայի զարգացման պատմությունը, Հայաս-տանում, դիմածնոտային անկանոնությունների (անոմալիաների) դասակարգումը, աճի և զարգացման ընդհանուր դրույթները, դիմածնոտային համակարգի զարգացումը տարիքային տարբեր խմբերում: Քննարկվում են դիմածնոտային անոմալիաների առաջացմանը հանգեցնող գործոնները, օրթոդոնտիայում կիրառվող մարդաբանական, կենսաչափական և ռենտգենաբանական ախտորոշման եղանակները: Ներկայացված են դիմածնոտային անոմալիաների բուժման եղանակները, ռետենցիոն շրջանի առանձնահատկությունները, երեխաների և մեծահասակների մուլտիդիսցիպլինար բուժումը: Ձեռնարկը ներառում է ակադեմիական ժամանակակից գրականության, ինչպես նաև ԵՊԲՀ մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոնի աշխատակիցների կողմից կատարված գիտագործնական ուսումնասիրությունների տվյալները:
Ձեռնարկը նախատեսված է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար:

Գլուխ 1

ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, OՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ԲՈՒԺՄԱՆ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

Գլուխ 2

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՃԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Գլուխ 3

ՊԱՏՃԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԷԹԻՈԼՈԳԻԱ)

 

Գլուխ 4

ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

 

Գլուխ 5

ԴԻՍՏԱԼ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ

 

Գլուխ 6

ՄԵԶԻԱԼ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ

 

Գլուխ 7

ԽՈՐ ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ

 

Գլուխ 8

ԲԱՑ ԿԾՎԱԾՔ

 

Գլուխ 9

ԽԱՉԱՁԵՎ ԿԾՎԱԾՔ

 

Գլուխ 10

ՌԵՏԵՆՑԻԱ

 

Գլուխ 11

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՆ ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԱՅՈՒՄ

 

Թեստեր

Վերաբացվեց Հայաստանում միակ մանկական էնդոկրին բաժանմունքը «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում

26.11.2019
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում, շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան ընդառաջ՝ բարեկարգված ...