• Հայ
  • Рус
  • Eng

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է 2018/2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով՝

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

Ուսման տևողությունը 1,5 տարի, տարեկան ուսման վճարը՝ 500000 (հինգ հարյուր հազար) դրամ,

  • Համաճարակաբանություն
  • Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում
  • Շրջակա միջավայրի հիգիենա

 _______________________________________________________________________________________

 

Կառավարում

Ուսման տևողությունը 1 տարի, ուսման վճարը՝ 1500000 ( մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ,

  • Բուժհաստատությունների կառավարում

 

Դիմումներն ընդունվում են՝

ԵՊԲՀ շրջանավարտների և այլ բուհերի դիմորդների համար դիմումներն ընդունվում են երկու փուլով`

- I փուլ - 25.06.18թ.- 26.07.18թ.,

- II փուլ- օգոստոսի 13.08.18թ-24.08.18՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում

 

«Հանրային առողջություն և առողջապահություն» և «Կառավարում» մասնագիտությունների հարցազրույցի օրեր սահմանել 27.08-30.08.18թ., ժամը՝ 1100:

_______________________________________________________________________________________

Ֆարմացիա

Ուսման տևողությունը 1 տարի, ուսման վճարը՝ 650000 ( վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ

Դիմումներն ընդունվում են՝

ԵՊԲՀ բակալավրիատի շրջանավարտների համար դիմումներն ընդունվում են երկու փուլով՝

- I փուլ - 16.07.18թ. - 01.08.18թ.

- II փուլ - 20.08.18թ.- 31.08.18 թ.՝ դեղագիտական ֆակուլտետի դեկանատում

Այլ բուհերի դիմորդների համար

- I փուլ - 25.06.18թ. - 09.07.18թ.,

- II փուլ- 20.08.18թ.- 24.08.18 թ.՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում:

Փորձնական համակարգչային քննության օր սահմանել՝ 27.08.18թ., ժամը՝ 900:

Ընդունելության միջառարկայական համակարգչային քննության օր սահմանել՝ 29.08.18թ., ժամը՝ 1000:

 

Ապագա բժիշկների մարզական հաջողութունները շարունակական են

24.05.2019