• Հայ
  • Рус
  • Eng

Պատմություն

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական քոլեջը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ 1996թ.։ 1996-2009 թթ. ժամանակահատվածում քոլեջն ունեցել է 294 շրջանավարտ քույրական գործ, մանկաբարձություն, դեղագործություն, ատամնատեխնիկական գործ մասնագիտություններով։

2008 թվականից քոլեջում կարելի է ստանալ միջին բժշկական մասնագիտական կրթություն ատամնատեխնիկական գործ մասնագիտությամբ։ Քոլեջ կարող են դիմել միջնակարգ՝ 10-11-ամյա կրթություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիները, ինչպես նաև համապատասխան կրթությամբ օտարերկրացիները։ Դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ ընդունելության գրավոր քննություններ (թեստ) հանձնել ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն՝ երեք մրցութային առարկաներից՝ երկուսը։

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն նաև ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից կազմակերպված միասնական քննությունները դրական գնահատականներով հանձնած, բայց բուհ չընդունված դիմորդները՝ իրենց ստացած միավորներով։

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից կազմակերպված միասնական քննություններից որևէ առարկայից դրական միավոր վաստակած դիմորդն ազատվում է քոլեջում այդ առարկայի ընդունելության քննությունից։

Ուսումնառության կազմակերպում

Ուսման տևողությունը 2 տարի է։ Ուսացումը կազմակերպվում է առանց տարեկետման իրավունքի, առկա, հայերեն լեզվով, վճարովի հիմունքներով։

Ուսումնառության ընթացքում քոլեջի ուսանողները տիրապետում են հետևյալ գործնական հմտություններին՝

  • մետաղապլաստմասե և մետաղակերամիկական պրոթեզների պատրաստում,
  • լրիվ ու մասնակի շարժական թիթեղային և բյուգելային պրոթեզների պատրաստում,
  • օրթոդոնտիկ սարքավորումների և դիմածնոտային պրոթեզների պատրաստում։

Ուսումնառության ընթացքում մեծ նշանակություն է տրվում հիվանդի հետ ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքին, ուսանողի ծանոթացմանը ժամանակակից բժշկական սարքավորումներին և դրանց տիրապետմանը։ Քոլեջի ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպվում և իրականացվում է համալսարանի համապատասխան ամբիոնների հետ, դասախոսական կազմը համալրված է համալսարանի աշխատակիցներով։

Որակավորում

Շրջանավարտները ստանում են միջին բժշկական մասնագետի՝ ատամնատեխնիկի որակավորմամբ պետական նմուշի դիպլոմ, աշխատանքի իրավունք ունենալով և՛ հանրապետությունում, և՛ արտասահմանյան բուժհիմնարկներում։ 

Ադմինիստրացիա

Քոլեջը ղեկավարում է տնօրենը։ Դեկանատը ղեկավարում է քոլեջի ուսանողների ուսումնամեթոդական, դաստիարակչական և այլ կազմակերպչական աշխատանքները։

 


Ամփոփել են ԵՊԲՀ քոլեջի  2020-2021 թթ․ ընդունելության մրցույթի արդյունքները

Քույրական գործ մասնագիտության գծով մրցույթ 2020թ. 

Ատամնատեխնիկական գործ մասնագիտության գծով մրցույթ 2020թ.

Դեղագործություն մասնագիտության գծով մրցույթ 2020թ.

Բուժական գործ մասնագիտության գծով մրցույթ 2020թ.

Լաբորատոր ախտորոշում մասնագիտության գծով մրցույթ 2020թ.

Թափուր տեղերի համար մրցույթի արդյունքները 2020թ.

 


Քոլեջի խմբերի ցուցակները

9-րդ դասարանի հիմքով օտարերկրյա հայազգի ուսանողներ

Ատամնատեխնիկական գործ

Բուժական գործ

Դեղագործություն

Լաբորատոր ախտորոշում

Քույրական գործ

 

Երգը ևս կարող է բուժիչ ազդեցություն ունենալ...

14.04.2021
Մասնագիտական և շարունակական կրթության կենտրոնի վիրաբուժության ամբիոնի 3-րդ կուրսի կլինիկական օրդինատոր Նարեկ Ամիրյանը ...