• Հայ
 • Рус
 • Eng

Նպատակը

Համալսարանի գերակա ուղղություններով լաբորատոր, մեթոդական և համալիր սկզբունքներով հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների իրականացում:

Փորձարարական և կլինիկալաբորատոր հետազոտության արդիական եղանակների յուրացում և ներդրում:

Խնդիրները

 • Համալսարանի ամբիոնների աշխատակիցներին, գիտական խմբերին, ասպիրանտներին, հայցորդներին և ուսանողներին` ինքնուրույն և ԳՀԿ-ի հետ համատեղ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար աշխատանքային պայմանների ապահովում և գիտական խորհրդատվական օգնության տրամադրում:
 • ԳՀԿ բազայի վրա կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների ինքնուրույն գիտական խմբերի ստեղծում` տեսական և գործնական բժշկության առավել արդիական ուղղություններով գիտական հետազոտություններ կատարելու նպատակով:
 • ԳՀԿ համապատասխան ստորաբաժանումներում ուսանողների հետ գիտագործնական պարապմունքների անցկացում` հետազոտական սարքավորումների օգտագործման տեխնիկայիև հետազոտության ժամանակակից մեթոդների յուրացման նպատակով:
 • Գիտաշխատողների որակավորում, վերապատրաստման և մասնագիտական հմտությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:

ԵՊԲՀ գիտական միավորները (լաբորատորիաները և խմբերը)

 • ԳՀԿ մորֆոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ռադիոիզոտոպային, ռադիոիմունային և իմունոֆերմենտային հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ինժեներական ապահովման, մաթեմատիկական մոդելավորման և կոնստուկտորական մշակումների լաբորատորիա
 • ԳՀԿ անալիտիկ քիմիայի լաբորատորիա
 • ԳՀԿ ուսումնագիտական լաբորատորիա
 • Լաբորատոր կլինիկական ախտորոշիչ կենտրոն
 • Բժշկական գենետիկայի և մոլեկուլյար ախտորոշման կենտրոն
 • Կլինիկական ախտաբանության (ցիտոմորֆոլոգիական ախտորոշման) լաբորատորիա
 • Ֆունկցիոնալ ախտորոշման լաբորատորիա
 • Կենսաքիմիական ախտորոշման լաբորատորիա

Բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող ԵՊԲՀ գիտական ծրագրերում ընդգրկված ԳՀԿ լաբորատորիաները

Վերաբացվեց Հայաստանում միակ մանկական էնդոկրին բաժանմունքը «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում

26.11.2019
«Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցում, շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան ընդառաջ՝ բարեկարգված ...