• Հայ
  • Рус
  • Eng
Երկարաժամկետ հետազոտություններ
  • «Կենսաբանական ակտիվ նյութերի դերն օրգանիզմի ինտեգրատիվ գործունեության մեջ, առավել տարածված հիվանդությունների կանխարգելմանն ու բուժմանն ուղղված արդյունավետ միջոցառումների մշակումն ու ներդրման մեխանիզմները, շրջակա միջավայրի և ազգաբնակչության առողջության վրա վնասակար գործոնների ազդեցության ուսումնասիրումը` ի նպաստ առողջ գենոֆոնդի»
  • Նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների պաթոգենեզի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները և նեյրոնալ կենսակայունության ուղիների բացահայտումը` Ալցհեյմերի հիվանդության օրինակով
  • Ուղեղի հետազոտություններ
  • Կանխարգելիչ բժշկություն
  • Ռազմաբժշկական հետազոտություններ
  • Գիտության երիտասարդացումը և հետազոտողի մտածելակերպը՝ որպես գիտության զարգացման գրավական

Ըստ հաստատված գերակա ուղղությունների՝ ամբիոնները կամ հետազոտական խմբերը պլանավորում են տեսական և կիրառական բնույթի միջնաժամկետ (ամբիոնական) նախագծեր, որոնք յուրաքանչյուր տարի՝ եռամյա հայտերի տեսքով ներկայացվում են ԳԿԽ-ի երաշխավորմանը: