Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

Latest news

“I am not a superhuman-doctor, 25-30 years ago I was a student just like you. Anyone can do this job: it is just a matter of will. This job is very interesting and gives strength". Physician, 2017,

Tom Katina

Բժիշկ, 2017թ. “Aurora” Prize Laureate

| 26 August 2022

See more

| 26 September 2022 - 30 September 2022

See more

"I am delighted with the nature, monasteries and hospitality of Armenia, impressed by the activities of the medical university. I am sure that professional and experienced doctors are educated in this institution."

Dina Mired

Princess of Jordan, President of the Union for International Cancer Control

Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

Among the 1100 lecturers of the university, 171 doctors of sciences, 504 candidates of sciences. 7 academicians of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia conduct scientific and pedagogical work at the university. This powerful scientific potential plays an important role in the development of medicine and related sciences in Armenia.

 • Students from 33 countries
 • 8000 More than future doctors
 • 24 % international students
  26 from 33 countries
 • 39 Clinics, Laboratories
  and Diagnostic centers
 • 1100 lecturers
 • ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտոր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Արդեմ Պատապուտյանը բուհի «ՔՈԲՐԵՅՆ» կենտրոնում

 • ԵՊԲՀ «ՔՈԲՐԵՅՆ» ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնում

 • Կենտրոնում արված այս լուսանկարը նաև ԵՊԲՀ «Ապագա բժիշկ» թերթի մարտի շապիկին է:

 • Հին ու նոր ընթերցողների համար բուհական պաշտոնաթերթը ձգտում է լինել հետաքրքիր, բովանդակալից և օգտակար տեղեկատվությամբ հագեցած

 • See more