Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng
Slideshow
НОВОСТИ

Բժշկի մասնագիտական ամենամեծ հաջողությունը իր պացիենտի կյանքն ու առողջությունն է

Нет перевода
4.07.2015

Երեկ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացավ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի նիստը, որը նվիրված էր բուհի՝ 2015թ.-ի շրջանավարտների ավարտական հանդիսությանը:

Подробнее...
 

Minister of Higher Education and Scientific Research of Hashemite Kingdom of Jordan Visits YSMU

Нет перевода
30.06.2015

Today the Minister of Higher Education and Scientific Research of Hashemite Kingdom of Jordan Prof. Labib Khadra visited Yerevan State Medical University and had meetings with HEI management.

Подробнее...
 

Well Known German Oncologist Surgeons in Hosted by YSMU

Нет перевода
30.06.2015

On June 30 YSMU hosted the delegation presided by Berlin Oncologists Union Vice-President, Prof. Klaus-Peter Hellriegel. The Delegation was comprised of Prof. Andre Faridi, Head of Gynecology and Mammology Clinic, Prof. Mikayel Unch «Buch» Clinic of Berlin Vivantes Hospital Network, and Bernd Gerber, Rostok University Clinic Gynecology Department Head, Prof. Helmut-Han, German-Russian Koch-Mechnikov Forum Co-President, who conducted seminars in YSMU.

Подробнее...
 

«Global Health Armenia: Key Issues» Conference in YSMU

Нет перевода
17.06.2015

On 17th June 2015 the «Global Health Armenia: Key Issues» Conference took place in Yerevan State Medical University which was organized in joint cooperation between YSMU and Utah University.

Подробнее...
 

Cardiologist Professor Hmayak Sisakyan – Guest at My Way

Нет перевода
10.06.2015

«Our first traditional question - Why to be a doctor? Who had a role in your choice?»

«I can say that I have been raised in lecturers’ and doctors’ family. My father was both a lecturer and a doctor. Among my relatives my uncle and aunt have also been doctors, thus I have been in medical atmosphere since childhood. In my family there has always been the love towards education and science»

Подробнее...
 

Mikael Narimanyan Elected as YSMU Rector

Нет перевода
8.06.2015

On June 8 the 3rd session of the Board of Trustees took place in the Yerevan State Medical University after M. Heratsi which was welcomed by RA Education and Science Minister Armen Ashotyan. The agenda of the session had one point: Rector’s elections.

Подробнее...
 
Страница 1 из 35

Объявления