Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng

Հետբուհական նախապատրաստական դասընթացներին

Հետբուհական նախապատրաստական դասընթացներին ընդգրկվելու համար Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն այլ բուհերի ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետների շրջանավարտների համար։

Ուսման տևողությունը 1 տարի է, իսկ ուսման վարձաչափը 600.000 ՀՀ դրամ։

Դիմորդներն ընդունելության համար ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա) դիմում՝ հասցեագրված ռեկտորին

բ) համառոտ ինքնակենսագրություն

գ) բարձրագույն կրթության դիպլոմները և հավելվածները՝ պատճեններով

ե) անձնագրի պատճենը

զ) կադրերի հաշվառման թերթիկը

է) աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)

թ) 2 լուսանկար՝ 3-4 սմ չափի

ժ) զինվորական գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)

ի) արագակար

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Հետբուհական ուսումնական բաժին,

հեռախոս` 060-62-13-68, 010-58-31-01

 

Find us on Facebook
http://www.senigoal.net