Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi

  • Հայ
  • Рус
  • Eng
Slideshow

Ուսուցողական դասախոսություն գյուղական համայնքների ընտանեկան բժիշկների համար

19.05.2013

Օրերս Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, ընտանեկան բժշկության ամբիոնի հիմնադիր, պրոֆեսոր Մ.Զ. Նարիմանյանն այցելեց «Արմենակ և Աննա Թադեոսեանների» բժշկական կենտրոն, որտեղ կազմակերպված ակցիայի շրջանակներում ուսուցողական դասախոսություն կարդաց Արագածոտնի մարզի Կոշ համայնքի ընտանեկան բժիշկների համար:

Read more...
 

Yerevan State Medical University recognised by the Medical Board of California

18.05.2013

Yerevan State Medical University is recognised by a number of medical boards abroad and this time it has been officially recognised by the Medical Bard of California, U.S. Those graduates of YSMU having been matriculated in the academic programme conducted in Armenian are now eligible to apply for a California Postgraduate Training Authorization Letter or a California Physician’s and Surgeon’s Certificate.

Read more...
 

Էլեկտրոնային դասագրքեր

14.05.2013

Այսուհետ «Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի», «Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Սիրտանոթային համակարգի հիմնադրույթների», «Մանկաբուժության», «Ներքին հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի», «Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պրոպեդևտիկայի», «Շուրջատամնաբանություն» դասագրքերը հասանելի են էլեկտրոնային տարբերակով:

Read more...
 

The Electronic Resources of Thomson Reuters Already Available

02.05.2013

From now on the researchers will have access to a bunch of resources of Thomson Reuters Web of Knowledge system (http://webofknowledge.com) in the webinar room of Science and Information Technologies Department of YSMU. This was reached as a result of YSMU’s membership to the ASNET scientific-informational consortium.

Read more...
 

Eleni Theocharous was awarded a medal in YSMU

25.04.2013

Yesterday professor Eleni Theocharous, head of the Armenia-European Union friendship group, pediatric surgeon, was awarded a first level medal in the Yerevan State Medical University.

Read more...
 

Cooperation with the YSMU as a Successful Attempt for Armenia-India Bilateral Relations

20.04.2013

Armen Ashotyan, the acting minister of Education and Science, recently met with Shri Suresh Babu Tadipaneni, the ambassador of India in the Republic of Armenia.

Read more...
 
Page 66 of 69

Announcements