• Հայ
 • Рус
 • Eng

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը  հայտարարում է 2018/2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով՝


 

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

 ուսման տևողությունը 1,5 տարի, տարեկան ուսման վճարը՝ 500000 (հինգ հարյուր հազար) դրամ,

 • Համաճարակաբանություն
 • Առողջապահության կազմակերպում և կառավարում
 • Շրջակա միջավայրի հիգիենա

 


Կառավարում

ուսման տևողությունը 1 տարի, ուսման վճարը՝ 1500000 ( մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) դրամ,

 • Բուժհաստատությունների կառավարում

 

 


Ֆարմացիա

ուսման տևողությունը 1 տարի,  ուսման վճարը՝ 650000 ( վեց հարյուր հիսուն հազար) դրամ


Մագիստրատուրայի ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերն են՝

 • դիմում ռեկտորի անունով (ձեռագիր).
 • դիպլոմի և դիպլոմի հավելվածի պատճենները.
 • անձնագրի պատճենը.
 • հրատարակված աշխատությունների ցանկը՝ համապատասխան պատճեններով (առկայության դեպքում).
 • 4 լուսանկար՝ 3-4 չափի.
 • նախորդ տարիների շրջանավարտների դեպքում համառոտ ինքնակենսագրություն (ժամանակագրական շարադրությամբ):

 ա) «Ֆարմացիա» մասնագիտությամբ

ԵՊԲՀ բակալավրիատի շրջանավարտների համար դիմումներն ընդունվում են

երկու փուլով՝

- I փուլ - 16.07.18թ. - 01.08.18թ.

- II փուլ - 20.08.18թ.- 31.08.18 թ.՝ դեղագիտական ֆակուլտետի դեկանատում 


Այլ բուհերի դիմորդների համար

    - I փուլ - 25.06.18թ. - 09.07.18թ.,

    -  II փուլ- 20.08.18թ.- 24.08.18 թ.՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում:    

Փորձնական համակարգչային քննության օր սահմանել՝ 27.08.18թ., ժամը՝ 900

Ընդունելության միջառարկայական համակարգչային քննության օր սահմանել՝ 29.08.18թ., ժամը՝ 1000


 բ) «Հանրային առողջություն և առողջապահություն» և «Կառավարում» մասնագիտություններով 

ԵՊԲՀ շրջանավարտների և այլ բուհերի դիմորդների համար դիմումներն ընդունվում են երկու փուլով`

     - I փուլ - 25.06.18թ.- 26.07.18թ.,

     - II փուլ- օգոստոսի 13.08.18թ-24.08.18՝ ուսումնամեթոդական վարչությունում

 

«Հանրային առողջություն և առողջապահություն» և «Կառավարում»  մասնագիտությունների հարցազրույցի օրեր սահմանել 27.08-30.08.18թ., ժամը՝ 1100

 


Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 2018/2019 ուստարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը

 
Ծած-
կագիր
Մասնագիտության 
անվանումը
 

Ընդա-
մենը 
Պետության կողմից
ուսանողական 
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)
Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից
զորացրված (ԲԶ)
091801.00.7

Հանրային առողջություն և առողջապահություն

5

 - 

 - 

091601.00.7

Ֆարմացիա

4

 - 

 - 

 


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Ուսումնամեթոդական վարչություն

2017-2018 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննական հարցաշարեր

Դեղագիտության ֆակուլտետ

 

2017-2018 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ավարտական պետական քննական հարցաշարեր

 

Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ

VI կուրս

VII կուրս


Ստոմատոլոգիական  ֆակուլտետ


Դեղագիտության ֆակուլտետ

  

 


  

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետ 

 

 

 

Օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատ 

Առավոտ լուսո․ հարցազրույց (Աշխեն Մաղաքելյան, Դիանա Գալստյան)

12.06.2018
Զրույցը արյան դոնորության կարևորության  և  Արյան դոնորի միջազգային օրվան ընդառաջ «Հերացի» արյունաբանական կետի հայտարարած ...